Loading ...

Dosahujte efektívnu výrobu tepla!

Vysoká efektivita
pri výrobe
a distribúcii tepla

Komplexný prehľad o technickom stave tepelného hospodárstva

Centralizácia a sprehľadnenie ekonomických činností

Vyhnite sa neefektívnej výrobe tepla!

Každá teplárenská spoločnosť sa chce vyhnúť neefektívnej a nehospodárnej výrobe a distribúcii tepla zákazníkom. 

Teplárenské spoločnosti disponujú širokou škálou technologických zariadení, ktorých evidencia by nemala byť povrchná a nedostatočne prehľadná 

Rozpočítavanie spotrebovanej energie a príprava fakturácie môžu byť neraz zložité, časovo náročné a vyžadujú si komplexnejší a užívateľsky príjemnejší prístup.  

Grafický informačný systém Chastia je prvým moderným a naozaj komplexným riešením problematiky pre výrobcov a distribútorov tepla a iných médií. 

Zistite, čo pre vás môžeme urobiť. 

Benefity, ktoré vám pomôžu rásť

Prehľadná evidencia o výrobe a distribúcii energie

Riešenie Chastia umožňuje získať súhrnné informácie o dátach dôležitých pre bezproblémový a efektívny chod tepelného hospodárstva.   

Rozsiahly energetický manažment

Softvér je silným nástrojom, ktorý umožňuje manažérom rýchle a správne vyhodnocovať energetickú efektívnosť prevádzky a analyzovať hospodárenie s energiami.    

Centralizované a automatizované riadenie údržby

Riešenia CHASTIE vám prinesú automatizáciu do rôznych oblastí: správy nájomných zmluvných vzťahov, fakturácií, energetického manažmentu.   

Ucelená ekonomická agenda

Systém zjednodušuje a sprehľadňuje ekonomické činnosti spoločnosti. Pomáha získať komplexný pohľad na ekonomiku výroby a distribúcie tepla.

Naše skúsenosti v číslach 

30tepelných hospodárstiev

15 rokov skúseností v segmente energetiky

10000 faktúr za energie vystavených mesačne

Riešenie pre mnohé oblasti

Softvér Chastia FM a Chastia ONE prinášajú riešenia do mnohých oblastí. Softvér je navyše modulárny, čo zákazníkovi umožňuje  grafický informačný systém budovať postupne. 

Pasportizácia majetku

Softvér umožňuje viesť detailnú centrálnu evidenciu vybratých objektov a zariadení, s možnosťou ich grafického znázornenia. 

Centralizovaná správa dokumentov

Dokumenty potrebné pre činnosť spoločnosti môžete mať uložené prehľadne v jednej databáze a s prístupom pre všetky oprávnené osoby.  

Evidencia a rozpočítavanie spotrieb energií

Softvér vám umožní evidovať rôzne parametre pre odberné, meracie miesta a následne tieto údaje spracovávať. 

Energetický manažment

Systém vytvára prehľadné analýzy, porovnania a reporty potrebné pre správne rozhodnutia pri riadení prevádzky.

Zmluvy a faktúry

Chastia rieši evidenciu zmlúv, ich dodatkov a príloh, generuje faktúry za médiá a služby, hromadnú korešpondenciu a umožňuje sledovanie pohľadávok.

 

Riadenie údržby

Softvér rieši plánovanú údržbu na základe predpisov a vyhlášok, aj neplánovanú údržbu prostredníctvom webovej aplikácie Chastia ONE.

Helpdesk a klientska zóna

Naša riešenia vám ponúkajú možnosť nahlasovať požiadavky pomocou webového rozhrania a umožňujú tiež prístup k údajom o odberných miestach a odberateľoch. 

Referencie

Vaše ďalšie kroky

Dohodnite si konzultáciu s naším pracovníkom. Pozrieme sa na to, ako v súčasnosti fungujú procesy vo vašej spoločnosti. 

Navrhneme riešenie presne podľa toho, čo potrebujete. 

Nasadíme softvér Chastia a vy tak zefektívnite firemné procesy. 

Chcete napredovať? Inovujte!

Pre každú teplárenskú spoločnosť je dôležité, aby dokázala vyrábať teplo a distribuovať ho medzi zákazníkov efektívne.  

Neefektívna výroba tepla vedie k znižovaniu ziskov, prípadne k stratám. V prípade nedodržiavania legislatívnych požiadaviek pri údržbe technologických zariadení spoločnosti hrozia pokuty. Ekonomická agenda je niekedy príliš neprehľadná a zaberá zamestnancom veľa času.  

Informačný systém Chastia prináša do fungovania teplárenských spoločností prehľadnosť a jednoduchosť pri spracovávaní informácií, úsporu práce, optimálnejšie využitie pracovného času zamestnancov, lepší prehľad o technickom stave zariadení. Dôležitou súčasťou systému je aj energetický manažment, ktorý napomáha k efektívnejšej výrobe tepla. Všetky tieto prínosy povedú k zrýchleniu procesov a v konečnom dôsledku k úspore nákladov a zvýšeniu zisku spoločnosti.