Loading ...

Helpdesk

Správcovské spoločnosti majú možnosť poskytnúť webový prístup do systému Chastia One a tým poskytnúť svojim klientom jednoduchý nástroj na zber požiadaviek na údržbu. Okrem samotného zberu požiadaviek systém ponúka:

 • prehľad o stave riešenia jednotlivých požiadaviek na údržbu,
 • generovanie pracovných príkazov (servisných listov) pre údržbárov a technikov,
 • sledovanie plánovaných aj skutočných nákladov,
 • pripájanie elektronických dokumentov k požiadavkám,
 • e-mailové notifikácie – voľne definovateľné,
 • sledovanie SLA (Service Level Agreement),
 • generovanie podkladov pre fakturáciu – nadpaušálnych požiadaviek klientom.

KlientskÁ zóna

Súčasťou Chastia One je aj Klientská zóna na zabezpečený prístup klientov k svojim informáciám:

 • zmluvy a dodatky k zmluvám,
 • prílohy k zmluvám (napríklad objednávky na nákup energií od klienta),
 • faktúry, prílohy k faktúram,
 • prehľad spotrieb energií vrátane prezentácie v prehľadných grafoch,
 • energetické analýzy pre odberné miesta klienta.

Vaši klienti najviac ocenia transparentnosť a rýchly prístup k informáciám v akomkoľvek čase. Veľmi efektívne znížite počet e-mailov a telefonátov od svojich klientov.

Ďalšie informácie nájdete na stránke systému Chastia One.