Loading ...

Správa majetku pohodlně
a s přehledem!

Komplexní přehled o spravovaném majetku

Revize a údržba bez zbytečných starostí

Efektivní energetický management

Vyhněte se zvýšeným nákladům a nespokojeným klientům

Při spravovaní majetku každá společnost myslí na to, jak správu realizovat co nejefektivněji. 

Pokud má společnost k dispozici vždy aktuální a přehledné informace o spravovaném majetku, o jeho technickém stavu, nemusí se obávat nespokojenosti klientů. Jejich požadavky je schopen pohotově vyřešit. S dokonalým přehledem o všech potřebných vlastnostech je schopen se vyhnout zvýšeným nárokům na práci a čas svých zaměstnanců. Mohou se také vyhnout i zvýšeným finančním nákladům souvisejících například s plýtváním energií v budovách. Revizní prohlídky a kontroly jsou vykonané ve stanovených termínech a majiteli objektu nehrozí nepříjemné sankce. 

Grafický informační systém Chastia poskytuje facility management společnostem ověřené řešení pro efektivní správu svěřeného majetku. 

 Zjistěte, co pro vás můžeme udělat. 

Proč se rozhodnout pro software od CHASTIE?

Online dostupná data

Software umožní, aby všichni pracovníci měli k dispozici kompletní informace vždy s sebou. 

Přehledná evidence majetku

Se softwarem od CHASTIE budete moci vytvářet detailní a přehlednou evidenci všech potřebných údajů.

Kvalitní reporting

Prostřednictvím těchto softwarových řešení získáte kvalitní podklady pro plánování a analýzy a budete moci vytvářet spolehlivé reporty.

Naše zkušenosti
v č
íslech
 

20facility společností

15 let v tomto oboru

10000 spravovaných zařízení

100000zadaných a vyřešených požadavků

Software nabízející řešení pro mnoho oblastí

Software Chastia FM a jeho aplikace Chastia ONE přinášejí řešení do mnoha oblastí. Software je navíc modulární, což zákazníkovi umožňuje grafický informační systém budovat postupně. 

Pasportizace majetku

Software umožňuje vést detailní centrální evidenci vybraných objektů a zařízení, s možností jejich grafického znázornění.

Evidence ploch a prostor

Řešení od CHASTIE dává možnost vytvářet evidenci všech základních údajů o všech prostorech, objektech, podlažích apod. založenou na kategorizaci podle různých parametrů.

Smluvní vztahy a fakturace

Řešení nabízí detailní evidenci smluv, jejích dodatků a příloh o výkonu správy majetku, automatizované nástroje pro hromadnou práci s nájemními vztahy, automatizované generování smluv, dodatků, výpovědí, automatizované generování a správu splátkových kalendářů, zálohových předpisů, faktur a vyúčtování.

Centralizovaná správa dokumentů

Dokumenty potřebné pro činnost společnosti můžete mít uložené přehledně v jedné databázi, s přístupem pro všechny oprávněné osoby a z libovolného místa v Chastii FM a ONE.

Evidence a rozpočítávání spotřeb energií

Software umožňuje evidovat a sledovat všechny energie a služby na vstupu a také rozpočítávat náklady za energie a služby v rámci budov na výstupu, tj. za jednotlivá oddělení společnosti anebo nájemců.

Energetický management

Implementací tohoto softwaru získáte silný nástroj na vyhodnocování a tvorbu kvalitních analýz v oblasti výroby, distribuce i spotřeb energií za jednotlivé budovy i za jednotlivé koncové zákazníky.

Plán tržeb

Plán tržeb představuje porovnávací tabulku plánovaných a skutečných tržeb za správu, nájmy anebo dodávku energií a služeb. Může být vytvořen na celý rok podle nákladových středisek.

Došlé platby a pohledávky

V návaznosti na fakturaci Chastia FM umožňuje evidovat došlé platby a na jejich základě porovnáním s vystavenými fakturami detailně sledovat pohledávky.

Řízení údržby

Software řeší plánovanou údržbu na základě předpisů a vyhlášek, neplánovanou údržbu prostřednictvím webové aplikace Chastia ONE.

Helpdesk a klientská zóna

Naše řešení vám umožňuje nahlašovat požadavky pomocí webového rozhraní a umožňuje také přístup k údajům o odběrných místech a odběratelích.

Reference

Vaše další kroky

Dohodněte si setkání s naším pracovníkem. Podíváme se na to, jak fungují vaše současné procesy a jaké máte očekávání.

Navrhneme řešení přesně podle toho, co potřebujete.

Nasadíme software Chastia a řízení vaší společnosti bude přehledné a efektivní.

Správný informační systém je nutností pro dosažení cílů

Každá správcovská společnost chce svěřený majetek spravovat efektivně a bez zbytečných komplikací. Pokud nedisponuje aktuálními informacemi kdykoliv to potřebuje, nemá přehled o spravovaném majetku a jeho potřebách. Riskuje, že klienti nebudou mít včas vykonané opravy a údržbu a tím pádem budou nespokojení. Pokud chybí přehledná evidence se všemi potřebnými údaji, může se stát, že zákazník spotřebovává více energie než je nutné a navyšuje tak svoje náklady. Pokud plánování vychází z nepřesných údajů, pro společnost mohou vzniknout zbytečné komplikace, které nebyly nutné. 

V CHASTII víme, že vhodně zvolený informační systém, který odpovídá potřebám společnosti, se pro dosažení cílů stává nezbytným.  

Informační systém Chastia přináší do fungování facility management společností pořádek, přehlednost a jednoduchost při zpracovávání informací, úspoře práce, optimálnější využití pracovního času zaměstnanců, lepší přehled o technickém stavu zařízení. Důležitou součástí systému je i energetický management, který napomáhá k efektivnější spotřebě energií. Implementací informačního systému Chastia povede ke zrychlení procesů a v konečném důsledku k úspoře nákladů a zvýšení zisku společnosti.