Loading ...

DODÁVKA ENERGIÍ A SLUŽEB

Evidence a rozpočítávání spotřeb energií představuje jednu z nejdůležitějších činností pro všechny správce budov. Řešení této problematiky v Chastii FM je velmi komplexní a uživatelsky příjemné.

Řešení umožňuje jednak evidenci a sledování všech energií a služeb na vstupu, tj. od dodavatele a jednak rozpočítaní nákladů na energie a služby v rámci budov na výstupu – tj. na jednotlivé oddělení vlastní společnosti anebo nájemců. Umožňuje také přípravu energií v technických jednotkách i cenách jako podklad pro samotný prodej energií pro své klienty.

Řešení umožňuje zejména:

 • Evidenci odběrných míst – dodavatelských, odběratelských, vlastních.
 • Evidenci parametrů odběrných míst – např. plochy, objemy, počet osob, osobo měsíce, regulační příkon atd.
 • Evidenci měřících míst:
  • evidenci spotřeb,
  • import spotřeb,
  • ruční zadávání spotřeb,
  • výpočet spotřeb v případě rozpočítávání,
  • automatická validace spotřeb,
  • automatický výpočet zpochybněných spotřeb náhradními metodami,
  • výpočet cen energií pomocí nastaveného ceníku, anebo individuálně.
 • Evidenci paliv – výhřevnost, spalovací teplo, množství, … .
 • Evidenci odběrových diagramů a jejich využití při rozpočítávání spotřeb.
 • Evidenci topných křivek.
 • Vést a udržovat ceníky energií.
 • Výpočet (rozpočítaní) spotřeb energií jako podklad pro fakturaci.
 • Evidovat komponenty měřících míst (měřiče energií).
 • Plánovat cejchování a opravy měřičů.
 • Evidovat celou historii komponentů měřících míst z pohledu cejchování a oprav.
 • Evidovat celou historii měřících míst z pohledu přítomnosti jednotlivých komponentů měřičů na měřícím místě.

Řešení Chastia FM v oblasti evidence a rozpočítání spotřeb energií představuje solidní základ jednak pro energetický management a jednak pro fakturaci za energie a služby svým odběratelům.