Loading ...

DOŠLÉ PLATBY A POHLEDÁVKY

V návaznosti na fakturaci Chastia FM umožňuje evidovat došlé platby a na jejich základě porovnáním s vystavenými fakturami detailně sledovat pohledávky.

Evidence došlých plateb umožňuje:

 • Import došlých úhrad z elektronických bankovních výpisů anebo z účetního systému.
 • Manuální zadávání úhrad.
 • Párovaní úhrad automatické, poloautomatické a manuální.
 • Odpárování úhrad.
 • Párovaní úhrad na doklad anebo na partnera.
 • Sledování salda.

Sledovaní pohledávek umožňuje:

 • Volnou definici stavů řešení pohledávek.
 • Volně definovatelné „workflow“ pro řešení pohledávek.
 • Automatický výpočet času po splatnosti faktur.
 • Automatický výpočet penále k danému dni.
 • Rychlé odhalení „neplatících klientů.
 • Pro vybrané pohledávky automatické generovaní upomínek (anebo jiné korespondence).