Loading ...

Energetický manažment

Pro správce budov je velmi důležité sledování efektivnosti spotřeb energií v budovách. Z tohoto důvodu Chastia FM disponuje silným nástrojem pro podporu vyhodnocování a analýz v oblasti výroby, distribuce a spotřeb energií za jednotlivé budovy i za jednotlivé koncové zákazníky.

Chastia FM v této oblasti umožňuje zejména:

 • Evidovat klimatické podmínky (venkovní teploty a denostupně).
 • Automaticky generovat různé bilanční výstupy – od nákupu paliv a dalších pomocných médií, přes výrobu tepla a teplé vody a distribuci ke koncovým zákazníkům až na odběrná místa.
 • Automatickou analýzu více palivových zdrojů tepla (plyn-uhlí-biomasa-tepelné čerpadlo-kogenerační jednotka-OST a podobně) – takové analýzy bývají většinou při klasickém vyhodnocovaní velmi zdlouhavé. Přednastavené algoritmy umožňují v Chastii FM zvládnout analýzy plně automaticky.
 • Automatické vyhodnocení normativů.
 • Automatický výpočet skutečné účinnosti tepelných zařízení.
 • Automatický výpočet normativní účinnosti tepelných zařízení a porovnání se skutečnou účinností.
 • Automatický výpočet dodatkového zisku.
 • Automatický výpočet skutečné variabilní složky ceny tepla.
 • Generovat podklady pro výpočet ceny tepla.
 • Vyhodnocovat energetickou efektivnost provozu, investice a podobně metodou Monitoring & Targeting.
 • Analyzovat hospodaření s energiemi prostřednictvím parametrických reportů a grafů.
 • Definovat vlastní analytické výstupy.