Loading ...

SMLUVNÍ VZTAHY A FAKTURaCe

Řešení nabízí detailní evidenci smluv a jejich dodatků a příloh o výkonu správy majetku, pronájmy ploch a prostorů a automatické generování faktur za tyto činnosti:

Řešení umožňuje:

 • generovat a evidovat nájemní smlouvy (včetně připojení oskenovaného originálu),
 • generovat a evidovat smlouvy o správě majetku (včetně připojení oskenovaného originálu),
 • generovat a evidovat smlouvy o dodávce energií a služeb (včetně připojení oskenovaného originálu),
 • generovat a evidovat smlouvy o přidělení prostor vlastním oddělením anebo organizačním útvarům (včetně připojení oskenovaného originálu),
 • generovat všechny druhy smluv a dodatků,
 • generovat měsíční faktury,
 • generovat zálohové předpisy,
 • generovat splátkové kalendáře,
 • generovat vyúčtovací faktury,
 • hromadné zasílání faktur e-mailem,
 • import došlých úhrad z elektronických bankovních výpisů anebo z účetnictví,
 • automatické párování úhrad (případně poloautomaticky anebo ručně) na vystavený doklad anebo partnera,
 • sledovaní pohledávek – doba po splatnosti, výpočet penále, …
 • automatické generování upomínek,
 • připojovat ke smluvním vztahům různé dokumenty (originál smlouvy, korespondenci…),
 • automatické generování reportů např.: seznam aktuálních smluvních vztahů, Knihu faktur a podobně.