Loading ...

Řešení

SPRÁVCOVSKÉ SPOLEČNOSTI

Spojením grafického, informačního systému Chastia FM a systému Chastia Helpdesk poskytujeme hotové řešení pro správcovské společnosti v různých oblastech.

PASPORT OBJEKTŮ A ZAŘÍZENÍ

Chastia FM řeší detailní pasportizaci majetku společnosti. Počet typů evidovaných objektů, zařízení není omezený, je plně konfigurovatelný.

EVIDENCE PLOCH A PROSTOR

Velmi důležitou činností při správě majetku je efektivní evidence ploch a prostor.

SPRÁVA DOKUMENTŮ

Chastia FM umožňuje centralizovanou správu všech dokumentů potřebných pro činnost společnosti.

SMLUVNÍ VZTAHY A FAKTURACE

Řešení nabízí detailní evidenci smluv a jejich dodatků a příloh o výkonu správy majetku, pronájmy ploch a prostorů a automatické generování faktur za tyto činnosti:

PRONÁJMY

Důležitou činností property managementu je i správa nájemních smluvních vztahů.

DODÁVKA ENERGIÍ A SLUŽIEB

Evidence a rozpočítávání spotřeb energií představuje jednu z nejdůležitějších činností pro všechny správce budov. Řešení této problematiky v Chastii FM je velmi komplexní a uživatelsky příjemné.

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Pro správce budov je velmi důležité sledování efektivnosti spotřeb energií v budovách.

PLÁN TRŽEB

Plán tržeb představuje porovnávací tabulku plánovaných a skutečných tržeb za správu, nájmy anebo dodávku energií a služeb.

DOŠLÉ PLATBY A POHLEDÁVKY

V návaznosti na fakturaci Chastia FM umožňuje evidovat došlé platby a na jejich základě porovnáním s vystavenými fakturami detailně sledovat pohledávky.

ŘÍZENÍ ÚDRŽBY

Řízení procesů údržby je neoddělitelnou součástí provozu budov a areálů. Chastia FM řeší jednak plánovanou údržbu (prohlídky a revize, preventivní údržba, plánovaná údržba podle předpisů výrobců zařízení anebo podle vlastních předpisů) a jednak neplánovanou údržbu prostřednictvím webové nadstavby Chastia Helpdesk.

Helpdesk a klientska zóna

Správcovské společnosti mají možnost poskytnout webový přístup do systému Chastia Helpdesk a tím poskytnout svým klientům jednoduchý nástroj na sběr požadavků na údržbu.

Kontaktujte nás

Máte zájem o naše služby? Vyplňte formulář a objednejte si od nás prezentaci našich služeb, naši obchodníci Vám ji připraví přímo ve Vaší společnosti.